اطلاع رسانی

سلام خدمت همکاران محترم انجمن علمی؛ دومین جلسه ی نشست انجمن علمی آموزشی روز دوشنبه 10 اسفند 88 در محل دبیرستان ایرانشهر سابق( ساختمان گروه آموزشی گرگان برگزار می گردد.

بخش مورد مطالعه و بررسی ادامه فصل ششم مبحث خون می باشد.

منتظر قدم های سبزتان هستیم.

                                                      دبیر انجمن علمی آموزشی معلمان

                                                        زیست شناسی استان گلستان

/ 0 نظر / 23 بازدید