انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی گلستان

این وبلاگ به مسائل آموزشی و فعالیت های انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی گلستان می پردازد.

جلسه پرسش وپاسخ علمی
نویسنده : دبير زيست شناسی - ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۱
 

با سلام

 

 بدین وسیله از کلیه همکاران دبیر زیست شناسی سراسر استان جهت شرکت در جلسه پرسش وپاسخ  روز جمعه مورخ بیست وهفتم آذر ماه  که با حضور اساتید دانشگاه  برگزار خواهد شد ، دعوت به عمل می آید.

زمان جلسه : از ساعت ۵/۸ صبح  تا ۵/۱۱

مکان جلسه: گرگان - دبیرستان نمونه شهید قند هاری{ واقع در عدالت ۲ }

موضوعات :

محتوای فصول اول و یازدهم  کتاب زیست شناسی وازمایشگاه۲ -سال سوم

محتوای فصل نهم کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی


 
 
جدول طرز تهیه معرف های پر کاربرددر آزمایشگاه های زیست شناسی
نویسنده : دبير زيست شناسی - ساعت ۸:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
 

طرز تهیه

مورد استفاده

نام معرف

 

1/0  گرم پودر خشک +یک لیتر آب مقطر

رنگ آمیزی بافت های چوبی گیاهی

بلودو متیلن

1

3 گرم بلور ید + 6 گرم یدید پتاسیم

+  cc 200 آب مقطر

بافت های جانوری و پارانشیم گیاهی

لوگول

 ( ید یدوره)

2

14 گرم پودر کریستال ویله + cc100 الکل ایزوپروپیل 95/0 صاف کرده

 ( هنگام کار تا 10 برابر رقیق شود)

رنگ آمیزی باکتری

کریستال ویوله

3

3/3 گرم پودر اورسئین

 +  cc 100 اسید استیک غلیظ

مشاهده مراحل تقسیم میتوز

وکروموزوم ها

استواورسئین

4

15/0 گرم پودر لیشمن +  cc100 الکل متیلیک   هسته گلبول های سفید، آبی رنگ دیده می شود.

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

رنگ لیشمن

5

یک گرم پودر کارمن زاجی+    cc100

آب مقطر بافت ها به رنگ قرمز دیده می شود.

پارانشیم گیاهی و دستجات آوند آبکش

کارمن زاجی

6

2 گرم پودر کارمن بدون زاج + cc 300 آب مقطر حرارت ملایم  آنقدر زاج سفید ( سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیم ) می افزاییم تا رنگ قرمز تیره گردد. صاف می کنیم دوام بیشتر به روش بالا

 

پارانشیم گیاهی و دستجات آوند آبکش

 

کارمن

( بدون زاج )

7

2/0 گرم پودر گیمسا خشک + cc 100 الکل متیلیک هسته گلبول های سفید به رنگ بنفش در می آید.

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

گیمسا

8

یک گرم پودر گیمسا + cc 60 گلیسیرین + cc300   الکل متیلیک  در هاون خوب می ساییم . محلول را به مدت سه روز در هود 37 درجه نگه می داریم .

 

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

گیمسا

 با ماندگاری

 طولانی تر

9

یک لیتر سود 1/0 + cc 25 سولفات مس 3/0 در مجاورت محلول آبی پروتئین به رنگ بنفش در می آید.

شناسایی پروتئین ها

معرف بیوره

10

محلول (الف) :6/34 گرم سولفات مس متبلور + آب مقطر  حجم به cc 500 + یک یا دو قطره اسید سولفریک غلیظ

محلول (ب ) : 77 گرم سود + 175 گرم تارتارات مضاعف سدیم پتاسیم ( نمک راشل ) +  cc 500 آب مقطر  

در هنگام کار مقدار مساوی از دو محلول را با محلول گلوکز ترکیب کرده نتیجه به رنگ سبز در می آید.

 

 

 

شناسایی هیدرات های کربن

                ( قند ها )

 

معرف

فهلینگ

11

محلول (الف) :2/17 گرم نیترات سدیم + 100 گرم کربنات سدیم بی آب حرارت با cc800 آّب صاف کرده حجم به 850 سی سی برسد.

محلول (ب) : 3/17 گرم سولفات مس + cc100 آب به محلول (الف) اضافه کرده حجم به یک لیتر برسد.

معرف بندیکت با محلول گوکز رسوب آجری رنگ

 می دهد.

 

 

 

شناسایی گلوکز

 

 

بندیکت

12